Tudifak hakkında

Türk Dünyası İktisat Fakültesi 1992 yılında Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Turan Yazgan tarafından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de,  Azerbaycan Respublikası Bakanlar Kuruluna bağlı (Nazirler kabineti) “Halk Tasarufatının İdareetme Enstitüsü” ve Türk Dünyası Araştırma Vakfı arasında imzalanan anlaşma ile “Türk Dünyası İşletme Fakültesi” olarak kurulmuştur.

Azerbaycan Cumhurbaşkanının imzaladığı karar ile fakültemiz 22.05.2001 tarihinden Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi’nde aynı ad altında faaliyetini sürdürmüş, 27.12.2018 tarihinden itibaren fakültenin adı değiştirilerek “Türk Dünyası İktisat Fakültesi” olmuştur.

Türk Dünyası İktisat Fakültesi Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi IV sayılı öğretim binasında bulunmakta, yedi bölüm (İşletme, Uluslararası İlişkiler, Turizm ve otelcilik, Muhasebe, Pazarlama, Maliye ve İktisat ) üzere toplam 698 öğrenciye eğitim vermektedir.

Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti öğrencileri ile beraber, fakültemizde Gürcistan ve Rusya  vatandaşı olan öğrenciler de eğitim görmektedir.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İktisat Fakültesinin akademik kadrosunu, Türkiye’den atanan  profesör, doçent, yardımcı doçentler ve Yüksek Lisans, Doktora eğitimlerini Türkiye’de almış Azerbaycanlı öğretim üyeleri oluşturmaktadır.

Bölümde verilen eğitimlerin özel statüye sahip olması nedeniyle, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesinin Senato kararı ile 29. 01. 2013 tarihli 09/3 No`lu kararı ile Türk Düyası İktisat Fakültesi temelinde “İqtisadiyyat ve İşletme” ana bilim dalı kurulmuştur. Ana Bilim Dalı 01. 02. 2013 tarihinden faaliyet göstermektedir.

Fakülte diplomunun Türkiye Cumhuriyeti’nde denkliği olduğu için mezunlara ek olarak Türkçe mezun belgesi de verilmektedir.

Türkiye Türkçesinde Lisans Eğitimi veren Türk Dünyası İktisat Fakültesi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı başkanı Prof. Dr. Turan YAZGAN tarafından 1992 yılında Bakü`de  kurulmuştur.

2001 yılından itibaren Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesinin bünyesinde Türk Dünyası İşletme Fakültesi olarak faaliyetine devam etmiştir. Yeni açılan bölümlerle birlikte Türk Dünyası İşletme Fakültesi 2018 eğitim öğretim yılı itibariyle fakültenin adı Türk Dünyası İktisat Fakültesi (TUDİFAK) olarak değişmiştir.

Fakültenin Türkiye`de denkliği bulunmakla beraber, fakülte dekanı Türkiye`den Yüksek Öğretm Kurulu (YÖK) tarafından atanmaktadır. Fakültede Türkçe Eğitimi Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilmektedir.

Eğitim dilinin Türkiye Türkçesinde olması Türkiye` den akademisyenlerin de eğitime katılmasına olanak sağlamaktadır. Fakülte, eğitim hayatını Türkiye`de devam etmek isteyen öğrenciler için hem değişim programı açısından, hem de akademik kariyer açısından geniş imkanlar sunmaktadır.

Yola genç akademisyenlerle çıkan TUDİFAK her zaman dinamizmin ve sıcak aile ortamının oluşması sebebiyle farkını ortaya koymaktadır. Üniversite akademik performans değerlendirme sisteminde 3 yıl ardarda birinci olan fakülte hocalarının akademik yeterliliği eğitim kalitesini göstermektedir.

Eğitim süresi boyunca öğrencilere özel sektör tecrübesi sadece son dönemdeki “tecrübe programı” ile değil, özel sektörden davet edilen konukların birikimlerini ve tecrüblerini paylaşmasıyla da aktarılmaktadır.

TUDİFAK mezunlarına 4 senelik lisans eğitiminin sonunda, Diploma ile beraber, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı adına Fakülte Dekanı tarafından imzalanan “Mezuniyet Belgesi” ve Uygulamalı Muhasebe (Bilgisayar Programları) eğitiminin sertifikası sunulmaktadır.

TUDİFAK mezunları dünyanın uluslararası şirketlerinde çalışmakla beraber kendi ülkemizde faaliyette bulunan ve öncü olan, yerli ve uluslararası şirketlerde iş bulmaktadırlar. Tercihinizi TUDİFAK olarak yaparsanız, yukarıda sayılan bir çok üstünlüklerle beraber, sıcak aile ortamı, disiplinli eğitim dönemi sizi beklemektedir.

Fakültede yer alan bölümler aşağıda gösterilmektedir:

  • İşletme
  • Maliye
  • İktisat
  • Pazarlama
  • Muhasebe