Akademik təqvim

AKADEMİK TƏQVİM

PAYIZ SEMESTRİ

2019-2020

– 16 SENTYABR – 30 DEKABR: 2019 PAYIZ SEMESTRİ

– 16 SENTYABR 2019: PAYIZ SEMESTRİ DƏRSLƏRİNİN BAŞLANĞICI

– 16 – 27 SENTYABR 2019: DƏRS QEYDİYYTAI / DƏRSLƏRİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ

– 04-15 NOYABR 2019: KOLLOKVİUM İMTAHANLARI

– 03 – 17 YANVAR 2020: YEKUN İMTAHANLAR

– 21 – 31 YANVAR 2020: TƏKRAR İMTAHANLAR (III və IV siniflər)

BAHAR SEMESTRİ

– 17 FEVRAL – 29 MAY 2020: BAHAR SEMESTRİ

– 17 FEVRAL, 2020: ƏMƏKDAŞLI SEMESTER KURSLARINA BAŞLAYIR

– 17-28 FEVRAL 2020: KURSLARIN QEYDİYYAT / İDDİASI

– 06 – 17 APREL 2020: KOLLOKVİUM İMTAHANLARI

– 01 – 12 İYUN 2020: YEKUN İMTAHANLAR

– 15- 26 İYUN 2020: TƏKRAR İMTAHANLAR (III və IV siniflər)

– 29 İYUN-01 İyul 2020: TƏK DƏRS İMTAHANLARI

– 26 İYUN – 05 İYUL 2020: DİPLOM İŞİNİN MÜDAFİƏSİ

Akademik təqvimi endir

QEYD: “Təkrar İmtahanlar” sadəcə 3. Və 4. Kurslara şamil olunur