UNEC TUDİFAK əməkdaşlarına dövlət mükafatları təqdim olunub

Qabaqcıl Təhsil İşçisi” döş nişanı ilə təltif olunublar:
Yusif Əliyev – UNEC Türk Dünyası İqtisad Fakültəsinin Dekan Vəkili
Fariz Əhmədov – UNEC BMDM rəhbəri və UNEC Türk Dünyası İqtisad Fakültəsinin müəllimi
Raqif Qasımov – Tədrisin “Keyfiyyətinin Qiymətləndirilməsi və İdarəedilməsi” və UNEC Türk Dünyası İqtisad Fakültəsinin müəllimi
Təhsilin İnkişafında Xidmətlərinə Görə Fəxri Fərman ilə təltif olunublar:
Oqtay Quliyev – UNEC Türk Dünyası İqtisad Fakültəsinin İqtisadiyyat və İşlətmə kafedrasının müdiri
Aqil Məmmədov – UNEC Türk Dünyası İqtisad Fakültəsinin müəllimi
Qadir Bayramlı – UNEC Türk Dünyası İqtisad Fakültəsinin müəllimi
Rəna Qurbanova – UNEC Türk Dünyası İqtisad Fakültəsinin katibi